Kaksisuuntainen mielialahäiriö – oireet ja hoito

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä kutsuttiin aikaisemmin termillä maanis-depressiivisyys. Kaksisuuntainen mielialahäiriö (bipolaarihäiriö) on psykiatrinen sairaus, jonka luonteeseen kuuluu oireettomat tai lähes oireettomat jaksot ja vaikeat sairausjaksot. Viimeksi mainittujen jaksojen aikana henkilö voi kokea hypomaanisia, depressiivisiä tai maanisia tuntemuksia. Hypomania on lievempi muoto maniasta, joka taas tarkoittaa ylikohonnutta mielialaa, riehakkuutta ja jopa ylipursuavaa kiihtymystä.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö jaetaan kahteen muotoon tyyppi I:een ja tyyppi II:een. Tyyppi I käsittää maanisia jaksoja sekä masennusta, ja tyyppi II taas vain lieviä hypomaanisia tuntemuksia.

Bipolaarihäiriön masennustuntemukset ovat tyypillisiä depression aikaansaamia tunteita. Näitä tuntemuksia ovat väsymys, alakuloinen mieliala, arvottomuuden ja syyllisyyden tunne, voimattomuus, jaksamattomuus sekä itsetuhoiset ajatukset. Maniajaksoihin taas sisältyvät energisyyden ja estottomuuden tunne, sekä harkitsemattomuus ja todellisuuden tajun hämärtyminen. Maniajaksoihin kuuluvat usein runsas päihteiden käyttö, estottomat irtosuhteet ja rahan huoleton tuhlaaminen.

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä voidaan hoitaa lääkehoidolla. Lääkehoidon tarkoituksena on tasata sairautta sairastavan henkilön mielialaa ja tuntemuksia. Tyypillisiä manian hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä ovat atyyppiset antipsykoottiset lääkkeet, karbamatsepiini, valproaatti ja litium. Depression hoitoon taas sopivat lääkkeet kuten esimerkiksi lamotrigiini, litium sekä masennus- ja mielialalääkkeiden yhdistelmä.

Bipolaarihäiriötä ei voida parantaa, mutta sen vaikeimpia jaksoja voidaan tehokkaasti hallita muun muassa edellä mainittujen lääkkeiden avulla. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön oireet ovat myös uusiutuvia, ja ylläpitolääkehoidolla pyritään tämä uusiutuminen estämään. Ylläpitohoitoon kuuluvat myös erilaiset psykososiaaliset hoitomuodot.

sairaudet

Linkkejä:
Terveyskirjasto.fi
Wikipedia: Luettelo sairauksista
Neuroliitto.fi
Terveyskylä.fi: Tavallisimmat lasten sairaudet
HS: Sairaudet