Epilepsia – epilepsiakohtaus – syyt, oireet ja hoito

Epilepsia on neurologinen sairaus, jolle tyypillistä on toistuvat epileptiset kohtaukset. Nämä kohtaukset johtuvat aivojen sähköisen toiminnan hetkellisestä häiriöstä. Epilepsian ymmärtäminen ja hallinta on tärkeää sekä potilaan että läheisten kannalta.

Syyt

Epilepsian syitä on monia, ja joissakin tapauksissa syytä ei löydy. Yleisimpiä syitä ovat:

 1. Geneettiset tekijät: Perinnöllisyys voi vaikuttaa epilepsian kehittymiseen.
 2. Aivovammat: Päävammat, esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa, voivat aiheuttaa epilepsiaa.
 3. Aivosairaudet: Kuten aivokasvaimet tai aivoinfektiot.
 4. Synnynnäiset poikkeavuudet: Aivojen kehityshäiriöt voivat altistaa epilepsialle.
 5. Aivoverenkierron häiriöt: Kuten aivohalvaus.

Oireet

Epileptiset kohtaukset voivat ilmetä monella eri tavalla riippuen siitä, missä aivojen osassa kohtaus alkaa ja kuinka laajalle se leviää. Oireita voivat olla:

 1. Tajunnan menetys: Täydellinen tai osittainen.
 2. Kouristukset: Voimakkaat, rytmiset lihasten supistukset.
 3. Poissaolokohtaus: Lyhyt, usein vain muutaman sekunnin kestävä tajunnan hämärtyminen.
 4. Muutokset tuntemuksissa: Kuten outoja hajuja tai makuja.
 5. Muutokset käyttäytymisessä: Esimerkiksi yhtäkkinen jäykistyminen tai toistuvat liikkeet.

Hoito

Vaikka epilepsiaa ei voi parantaa, sitä voidaan usein hallita hoidoilla:

 1. Lääkehoito: Useimmat epilepsiapotilaat saavat apua lääkityksestä. Lääkkeiden tarkoituksena on vähentää kohtausten määrää ja voimakkuutta.
 2. Kirurgia: Jos lääkkeet eivät tehoa ja kohtausten lähde aivoissa on selvästi paikannettavissa, voidaan harkita leikkaushoitoa.
 3. Vagus-hermon stimulaattori (VNS): Laite, joka stimuloi vagus-hermoa sähköisesti ja voi vähentää kohtausten määrää.
 4. Ruokavaliohoito: Ketogeeninen ruokavalio voi olla tehokas joillekin potilaille, erityisesti lapsille.

Elämä epilepsian kanssa

Epilepsia voi vaikuttaa moniin elämän osa-alueisiin, kuten työhön, koulutukseen ja ajokykyyn. On tärkeää:

 1. Tunnistaa laukaisevat tekijät: Jotkut potilaat huomaavat tiettyjen tekijöiden, kuten unenpuutteen, stressin tai alkoholin, laukaisevan kohtauksen.
 2. Keskustella avoimesti sairaudesta: Tietoisuuden lisääminen voi auttaa vähentämään stigman tunnetta.
 3. Hakea tukea: Vertaistukiryhmät, neuvonta ja muut resurssit voivat auttaa potilaita ja perheitä selviytymään.

Epilepsia on monimutkainen sairaus

Epilepsia on monimutkainen sairaus, joka vaikuttaa jokaiseen potilaaseen eri tavalla. Oikean diagnoosin ja hoidon avulla useimmat epilepsiapotilaat voivat elää aktiivista ja täyttä elämää. On tärkeää tehdä yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja olla aktiivinen osa omaa hoitoaan.

Epilepsian vaikutus henkiseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin

Epilepsia ei ole pelkästään fyysinen sairaus; se voi vaikuttaa myös henkilön emotionaaliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Henkinen hyvinvointi

 1. Mielialan vaihtelut: Jotkut epilepsialääkkeet voivat vaikuttaa mielialaan. Lisäksi kohtausten pelko voi aiheuttaa ahdistusta ja epävarmuutta.
 2. Stigma: Yhteiskunnassa on edelleen ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä epilepsiasta, mikä voi johtaa itsetunnon laskuun ja eristäytymiseen.
 3. Pelot ja huoli: Epilepsiakohtausten pelko, erityisesti julkisilla paikoilla, voi rajoittaa henkilön sosiaalista elämää ja harrastuksia.

Sosiaaliset suhteet

 1. Ymmärryksen puute: Epilepsiaa sairastava voi kohdata ystävien, perheen tai työtovereiden väärinkäsityksiä ja pelkoja liittyen sairauteen.
 2. Rajoitukset: Joidenkin epilepsiapotilaiden on vältettävä tietyjä toimintoja, kuten ajamista, mikä voi vaikuttaa itsenäisyyteen ja vapauden tunteeseen.
 3. Tukevat ystävät ja perhe: Sosiaalinen tuki on korvaamattoman arvokasta. Ymmärtäväiset ystävät ja perheenjäsenet voivat auttaa epilepsiapotilasta selviytymään arjessa ja kohtaamaan haasteet.

Strategiat henkisen hyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden parantamiseksi

 1. Tietoisuuden lisääminen: Järjestäen tietoistamistapahtumia tai jakamalla tietoa sosiaalisessa mediassa voidaan lisätä ymmärrystä epilepsiasta ja vähentää stigmoja.
 2. Vertaistuki: Epilepsiaa sairastavien tukiryhmät tarjoavat paikan jakaa kokemuksia ja saada neuvoja.
 3. Psykoterapia ja neuvonta: Ammattilaisen kanssa työskentely voi auttaa käsittelemään pelkoja, ahdistusta ja muita henkisen hyvinvoinnin haasteita.
 4. Keskustelu: Avoin keskustelu ystävien ja perheen kanssa sairaudesta ja sen vaikutuksista voi parantaa ymmärrystä ja tukea.

Epilepsian vaikutus arkielämään ja tulevaisuuden näkymiin

Vaikka epilepsia on ensisijaisesti lääketieteellinen tila, sillä on myös laajoja vaikutuksia ihmisten arkielämään, päivittäisiin rutiineihin ja tulevaisuuden suunnitelmiin.

Arkielämä

 1. Työ ja ura: Epilepsia voi vaikuttaa työkykyyn ja -mahdollisuuksiin. Joissakin ammateissa, kuten ajoneuvojen kuljettajina, on rajoituksia epilepsiapotilaiden työskentelylle. On tärkeää valita ammatti, joka ei vaaranna turvallisuutta ja terveyttä.
 2. Harrastukset: Toiminta, joka voi olla riskialtista kohtauksen sattuessa, kuten uinti yksin tai kiipeily, voi vaatia erityisjärjestelyjä tai välttämistä.
 3. Päivittäiset rutiinit: Lääkityksen ottaminen säännöllisesti, riittävä uni ja stressin hallinta ovat osa monien epileptikkojen päivittäistä elämää.

Tulevaisuuden suunnitelmat

 1. Perhesuunnittelu: Naisille, jotka sairastavat epilepsiaa ja suunnittelevat raskautta, on tärkeää keskustella lääkärin kanssa lääkityksestä ja mahdollisista riskeistä.
 2. Eläkesuunnittelu: Jos epilepsia vaikuttaa työkykyyn pitkällä aikavälillä, on tärkeää suunnitella taloudellista tulevaisuutta ja harkita eläkesuunnitelmia aikaisessa vaiheessa.

Positiiviset näkökulmat ja mahdollisuudet

Vaikka epilepsia tuo mukanaan monia haasteita, monet potilaat kertovat myös positiivisista kokemuksista:

 1. Yhteisön tuki: Monet epilepsiayhteisöt ja -järjestöt tarjoavat vertaistukea, resursseja ja koulutusta, mikä voi tuoda merkityksen tunnetta ja yhteisöllisyyttä.
 2. Resilienssi ja vahvuus: Monet epilepsiaa sairastavat kertovat, että sairaus on tehnyt heistä vahvempia, sinnikkäämpiä ja empaattisempia.
 3. Innovaatiot ja tutkimus: Uusien hoitomenetelmien ja lääkkeiden jatkuva kehitys antaa toivoa paremmasta hoidosta ja mahdollisesti parantumisesta tulevaisuudessa.

Yhteenveto

Epilepsian elämänlaatuun tuomat haasteet ovat moninaiset, mutta oikean tuen, tiedon ja asenteen avulla monilla potilailla on mahdollisuus elää rikasta ja täyttä elämää. On tärkeää keskittyä mahdollisuuksiin, hakea tukea tarvittaessa ja olla aktiivinen osa omaa hoitoa ja hyvinvointia. Jokaisen epilepsiaa sairastavan kokemus on ainutlaatuinen, mutta yhteisön ja perheen tuki voi tehdä matkasta helpomman ja merkityksellisemmän.

sairaudet

Linkkejä:
Terveyskirjasto.fi
Wikipedia: Luettelo sairauksista
Neuroliitto.fi
Terveyskylä.fi: Tavallisimmat lasten sairaudet
HS: Sairaudet