Downin oireyhtymä – syyt, oireet ja hoito

Downin oireyhtymä, tunnetaan myös nimellä trisomia 21, on geneettinen häiriö, joka vaikuttaa fyysiseen kehitykseen ja oppimiseen. Se on yksi yleisimmistä kromosomaalisista oireyhtymistä. Tässä artikkelissa keskitymme Downin oireyhtymän syihin, oireisiin ja hoitomuotoihin.

Syyt

Downin oireyhtymän syy on ylimääräinen 21. kromosomi, mikä johtaa yhteensä 47 kromosomiin yksilön soluissa 46:n sijaan. Tämän ylimääräisen kromosomin syytä ei yleensä tiedetä, mutta sen tiedetään liittyvän vanhempien iän nousuun raskauden aikana.

 1. Trisomia 21: Tämä on yleisin Downin oireyhtymän muoto, jossa ylimääräinen 21. kromosomi esiintyy kaikissa kehon soluissa.
 2. Mosaikki-Downin oireyhtymä: Tässä muodossa vain osa soluista sisältää ylimääräisen 21. kromosomin.
 3. Translokaatio-Downin oireyhtymä: Tässä harvinaisemmassa muodossa osa 21. kromosomista liittyy toiseen kromosomiin.

Oireet

Downin oireyhtymä voi aiheuttaa monenlaisia oireita, mutta ne voivat vaihdella yksilöllisesti. Yleisiä piirteitä ja oireita ovat:

 1. Fyysiset piirteet: Litteä kasvojen profiili, pienet korvat, suuri kieli ja lyhyet raajat.
 2. Älylliset haasteet: Oppimisvaikeudet, viivästynyt puheen ja kielen kehitys.
 3. Terveysongelmat: Sydänviat, kuulon ja näön ongelmat, kilpirauhasen ongelmat ja muita terveyskysymyksiä.
 4. Motoriset taidot: Kehittyvät usein hitaammin kuin muilla lapsilla.
 5. Sosiaaliset taidot: Vaikka monet Downin oireyhtymästä kärsivät lapset ovat sosiaalisesti aktiivisia, heillä voi olla haasteita sosiaalisen vuorovaikutuksen kanssa.

Hoito

Vaikka Downin oireyhtymää ei voida parantaa, varhainen interventio ja tuki voivat auttaa yksilöä saavuttamaan parhaan mahdollisen elämänlaadun:

 1. Varhainen puuttuminen: Terapiat, kuten fysioterapia, puheterapia ja toimintaterapia, voivat auttaa lasta kehittämään taitojaan varhaisessa iässä.
 2. Koulutus: Erityisopetus ja yksilölliset oppimissuunnitelmat voivat tukea oppimista ja sosiaalista kehitystä.
 3. Lääketieteellinen hoito: Terveysongelmien, kuten sydänvaurioiden, hoito voi vaatia lääkitystä tai kirurgisia toimenpiteitä.
 4. Psykologinen tuki: Terapia ja tukiryhmät voivat auttaa sekä Downin oireyhtymästä kärsivää henkilöä että heidän perheitään käsittelemään haasteita ja tunteita.

Downin oireyhtymä on geneettinen häiriö

Downin oireyhtymä on geneettinen häiriö, joka vaikuttaa yksilön fyysiseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Vaikka oireyhtymä tuo mukanaan haasteita, oikealla tuella ja hoidolla monet Downin oireyhtymästä kärsivät yksilöt voivat elää täyttä ja merkityksellistä elämää.

Elämä Downin oireyhtymän kanssa

Monet Downin oireyhtymää sairastavat lapset ja aikuiset elävät aktiivista ja merkityksellistä elämää. On tärkeää muistaa, että jokainen yksilö on ainutlaatuinen, ja Downin oireyhtymän aste ja siihen liittyvät haasteet voivat vaihdella suuresti.

Yhteisö ja yhteiskunta

Yhteisön tuella Downin oireyhtymästä kärsivät yksilöt voivat osallistua moniin toimintoihin muiden ikätovereidensa kanssa, kuten koulunkäyntiin, harrastuksiin ja sosiaalisiin tapahtumiin. Viime vuosina on painotettu inkluusion merkitystä, mikä tarkoittaa, että Downin oireyhtymää sairastavat yksilöt osallistuvat tavallisiin luokkahuoneisiin ja toimintoihin muiden lasten kanssa niin paljon kuin mahdollista.

Aikuisten mahdollisuudet

Monet Downin oireyhtymää sairastavat aikuiset voivat tehdä töitä, osallistua vapaaehtoistoimintaan ja elää itsenäisesti tai tuetussa ympäristössä. Yhä useammat organisaatiot tunnistavat heidän kykynsä ja tarjoavat mahdollisuuksia työllistymiseen ja osallistumiseen yhteisössä.

Perhe ja ystävät

Perheen tuki on olennaisen tärkeää Downin oireyhtymää sairastaville. Vanhemmat, sisarukset ja muut perheenjäsenet voivat tarjota rakastavan ja kannustavan ympäristön, joka edistää yksilön kasvua ja kehitystä. Myös ystävät ovat korvaamattomia, sillä he tarjoavat sosiaalisen verkoston, joka rikastuttaa elämää.

Lopuksi

Downin oireyhtymä ei määritä yksilöä; se on vain yksi osa heidän identiteettiään. Jokaisella Downin oireyhtymästä kärsivällä yksilöllä on omat unelmansa, toiveensa ja kykynsä. Tiedon lisääntyessä ja yhteisöjen tukiessä heitä, monet Downin oireyhtymää sairastavat yksilöt voivat saavuttaa unelmansa ja elää merkityksellistä, onnellista elämää.

sairaudet

Linkkejä:
Terveyskirjasto.fi
Wikipedia: Luettelo sairauksista
Neuroliitto.fi
Terveyskylä.fi: Tavallisimmat lasten sairaudet
HS: Sairaudet