Dementian ensioireet, testi ja hoito

Dementia on yleinen nimitys kognitiivisten toimintojen heikentymiselle, joka vaikuttaa muistiin, ajatteluun, kykyyn suorittaa päivittäisiä tehtäviä ja muihin aivotoimintoihin. Se voi johtua useista syistä, Alzheimerin tauti on yleisin. Tässä artikkelissa keskitymme dementian ensioireisiin, testaamiseen ja hoitoon.

Dementian ensioireet

Dementian oireet kehittyvät yleensä vähitellen ja voivat olla aluksi lieviä. Tunnistamalla nämä oireet aikaisessa vaiheessa voidaan tehdä diagnoosi ja aloittaa hoito ennen kuin tila etenee.

 1. Unohtelu: Yksi yleisimmistä dementian oireista on muistin heikentyminen, erityisesti uusien tietojen muistamisessa.
 2. Vaikeudet suorittaa tuttuja tehtäviä: Yksinkertaisten, tuttujen tehtävien suorittaminen voi tulla hankalaksi.
 3. Kielelliset ongelmat: Henkilö saattaa unohtaa yksinkertaisia sanoja tai korvata ne epätavallisilla sanoilla, mikä tekee puheesta vaikeasti ymmärrettävää.
 4. Suuntavaiston menetys: Potilas voi menettää suuntavaistonsa, jopa tutuissa ympäristöissä.
 5. Ajan tajun menetys: Hän saattaa menettää käsityksen päivästä, kuukaudesta tai vuodenajasta.
 6. Heikentynyt arvostelukyky: Päätöksenteko, erityisesti rahaan liittyvissä asioissa, voi olla hankalaa.
 7. Mielialan ja käyttäytymisen muutokset: Henkilö voi tulla masentuneeksi, pelokkaaksi tai ärtyneeksi.

Dementian testaus

Jos epäillään dementian oireita, on tärkeää ottaa yhteys lääkäriin mahdollisimman pian.

 1. Lääkärin konsultaatio: Alkuvaiheessa lääkäri tekee yksityiskohtaisen haastattelun ja kliinisen tutkimuksen.
 2. Kognitiiviset testit: Nämä testit arvioivat muistia, keskittymiskykyä, ongelmanratkaisua ja muita henkisiä toimintoja.
 3. Laboratoriotestit: Verikokeet voivat auttaa sulkemaan pois muita sairauksia, jotka aiheuttavat dementian kaltaisia oireita.
 4. Kuvantamistestit: Aivojen CT- tai MRI-skannaukset voivat auttaa havaitsemaan aivojen rakenteellisia muutoksia, jotka liittyvät dementiatyyppeihin.

Dementian hoito

Vaikka dementian etenemistä ei voida täysin pysäyttää, on olemassa hoitoja, jotka voivat hidastaa sen etenemistä ja parantaa elämänlaatua.

 1. Lääkkeet: On olemassa lääkkeitä, kuten donepetsiili ja memantiini, jotka voivat auttaa hallitsemaan dementian oireita.
 2. Fysioterapia: Liikunta voi auttaa parantamaan lihasvoimaa ja tasapainoa, vähentäen samalla masennusta ja unettomuutta.
 3. Toimintaterapia: Auttaa henkilöä oppimaan uusia tapoja suorittaa päivittäisiä tehtäviä ja selviytymään arkielämän haasteista.
 4. Puhe- ja kieliterapia: Tämä voi auttaa henkilöitä, joilla on vaikeuksia kommunikoida.

Dementian varhainen tunnistaminen ja hoito

Dementian varhainen tunnistaminen ja hoito voivat auttaa potilasta ja hänen perhettään valmistautumaan tulevaisuuteen ja maksimoimaan elämänlaadun. Vaikka dementian etenemistä ei voida pysäyttää, oikean tuen ja hoidon avulla henkilö voi jatkaa aktiivista ja merkityksellistä elämää diagnoosin jälkeen.

Dementian sosiaaliset vaikutukset ja perheen tuki

Dementia ei vaikuta vain yksittäiseen henkilöön, vaan sillä on syvällisiä vaikutuksia myös perheisiin, ystäviin ja muihin läheisiin. Diagnoosin jälkeinen aika voi olla sekä potilaalle että hänen perheelleen emotionaalisesti haastavaa.

Sosiaalinen vetäytyminen

Monet dementiapotilaat voivat kokea sosiaalista vetäytymistä, kun he yrittävät käsitellä sairautensa oireita ja siihen liittyvää stigmaa.

 1. Häpeä ja epävarmuus: Dementiapotilaat voivat tuntea olonsa noloksi unohtelunsa tai käyttäytymisensä vuoksi ja välttää sosiaalisia tilanteita.
 2. Kommunikointi: Keskustelut ja vuorovaikutus voivat tulla haastaviksi, kun kielelliset taidot heikkenevät.

Perheen ja läheisten rooli

Läheisten tuki on kriittisen tärkeää dementiapotilaan hyvinvoinnille.

 1. Ymmärrys: On tärkeää ymmärtää, että dementian oireet eivät ole potilaan syytä. Hänen käyttäytymisensä ja kyvyttömyytensä johtuvat sairaudesta.
 2. Kommunikointi: Puhu rauhallisesti, selkeästi ja ystävällisesti. Vältä monimutkaisia lauseita ja anna potilaalle aikaa prosessoida tietoa.
 3. Päivittäiset rutiinit: Säännölliset rutiinit voivat auttaa potilasta tuntemaan olonsa turvalliseksi ja hallitsevaksi.

Apua ja tukipalvelut

Monissa maissa ja yhteisöissä on saatavilla palveluita ja resursseja, jotka tukevat sekä dementiapotilaita että heidän perheitään.

 1. Tukiryhmät: Tukiryhmissä potilaiden perheet ja hoitajat voivat jakaa kokemuksiaan ja saada neuvoja muilta samassa tilanteessa olevilta.
 2. Neuvontapalvelut: Ammattilaiset voivat tarjota tietoa ja tukea sekä potilaille että heidän perheilleen.
 3. Koulutus ja työpajat: Jotkut järjestöt tarjoavat koulutusta ja työpajoja, jotka keskittyvät dementian ymmärtämiseen ja hallintaan.

Lopuksi

Dementian haasteiden edessä on tärkeää muistaa, että sekä potilas että hänen perheensä tarvitsevat ymmärrystä, tukea ja myötätuntoa. Vaikka dementian kanssa eläminen voi olla haastavaa, rakkauden, tuen ja oikeiden resurssien avulla potilas ja hänen perheensä voivat löytää iloa ja merkitystä jokapäiväisessä elämässään.

sairaudet

Linkkejä:
Terveyskirjasto.fi
Wikipedia: Luettelo sairauksista
Neuroliitto.fi
Terveyskylä.fi: Tavallisimmat lasten sairaudet
HS: Sairaudet