Bulimia nervosa – syömishäiriö – oireet ja hoito

Bulimia nervosaa kutsutaan yleisesti lyhyemmällä termillä bulimia. Bulimia on pohjimmaltaan mielenterveydellinen ongelma, joka johtaa henkilön ahmimaan ruokaa hallitsemattomasti. Bulimia on siis ahmimis- ja syömishäiriö, jonka seurauksena henkilö syö suuria määriä ruokaa kerrallaan, joka johtaa häpeän tunteeseen, lihomisen pelkoon ja usein ruoan oksentamiseen ulos jälkeenpäin. Oksentaminen tapahtuu itse aiheutetusti.

Kuten useat muutkin syömishäiriöt, myös bulimiaa ilmenee yleensä enimmäkseen nuorilla naisilla. Bulimiasta kärsivällä henkilöllä on usein muitakin mielenterveydellisiä ongelmia, kuten esimerkiksi ahdistuneisuutta ja masennusta. Bulimia koetaan häpeällisenä asiana ja se usein yritetään salata ulkopuolisilta, joten vain harvan bulimiasta kärsivän henkilön syömishäiriö ilmenee tavallisessa terveydentarkastuksessa.

Bulimian pääoire on siis ruoan hallitsematon ahmiminen, joka johtaa hyvin usein itse aiheutettuun oksenteluun. Myös suolen toimintaa stimuloivien aineiden käyttö on tavallista bulimiaa sairastavien keskuudessa. Lihomisen pelko saa aikaan myös paastoamista sekä runsaan ja rankan liikunnan harjoittamista.

Bulimian hoitokeinoja ovat lääkitys, ravitsemusterapia ja psykoterapia. Lääkkeistä fluoksetiini toimii usein tehokkaasti. Fluoksetiini on selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä, jota käytetään myös masennuksen, paniikkihäiriöiden ja muiden mielenterveysongelmien hoidossa. Vaikka bulimiaa pystytäänkin hoitamaan melko tehokkaasti, uudelleensairastumisen riski on kuitenkin suuri.

sairaudet

Linkkejä:
Terveyskirjasto.fi
Wikipedia: Luettelo sairauksista
Neuroliitto.fi
Terveyskylä.fi: Tavallisimmat lasten sairaudet
HS: Sairaudet