Autismi – syyt, oireet ja hoito – neurologinen kehityshäiriö

Autismi, tunnetaan myös autismikirjon häiriönä (AKH), on neurologinen kehityshäiriö, joka vaikuttaa yksilön sosiaaliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja käyttäytymiseen. Vaikka oireet voivat ilmetä jo lapsuudessa, autismi on elinikäinen tila, joka vaikuttaa yksilöihin eri tavoin.

Syyt

Autismin tarkkaa syytä ei vielä täysin ymmärretä, mutta uskotaan, että sekä geneettiset että ympäristötekijät vaikuttavat:

 1. Geneettiset tekijät: Useissa tutkimuksissa on löydetty geneettisiä yhteyksiä autismiin. Vaikka yksittäistä ”autismigeeniä” ei ole löydetty, useat eri geenit voivat lisätä riskiä.
 2. Ympäristötekijät: Tietyt raskauden aikaiset altistukset, kuten äidin infektiot tai komplikaatiot raskauden aikana, voivat lisätä riskiä.
 3. Aivot: Joissakin autismin muodoissa aivojen tietyt alueet voivat kasvaa nopeammin tai hitaammin kuin tyypillisesti kehittyvillä lapsilla.

On tärkeää ymmärtää, että rokotteet eivät aiheuta autismia. Tämä on ollut laajasti tutkittu myytti, joka on kumottu useissa tieteellisissä tutkimuksissa.

Oireet

Autismin oireet voivat vaihdella suuresti yksilöiden välillä, mutta ne jaetaan yleensä kahteen pääkategoriaan:

 1. Sosiaalisen vuorovaikutuksen ja viestinnän haasteet:
  • Vaikeudet ymmärtää sosiaalisia vihjeitä tai tunteita.
  • Vaikeudet muodostaa ystävyyssuhteita.
  • Toistuva ja stereotyyppinen käyttäytyminen, kuten käsien heiluttaminen tai tiettyjen rutinojen noudattaminen.
 2. Toistuvat käyttäytymismallit ja rajoitetut kiinnostuksen kohteet:
  • Voimakas kiinnostus tiettyihin aiheisiin tai esineisiin.
  • Tarve noudattaa tiettyjä rutiineja tai tehdä asioita tietyllä tavalla.
  • Yli- tai alireagointi aistimuksiin, kuten valoon, ääneen tai kosketukseen.

Hoito

Vaikka autismille ei ole parannuskeinoa, oikealla tuella ja interventioilla monet autistiset henkilöt voivat elää täyttä ja merkityksellistä elämää:

 1. Varhainen interventio: Mitä aikaisemmin aloitetaan kuntoutus ja tukitoimenpiteet, sitä paremmat ovat mahdollisuudet positiivisiin tuloksiin.
 2. Käyttäytymisterapia: Terapioilla, kuten sovelletun käyttäytymisanalyysin (ABA) avulla, voidaan opettaa taitoja ja vähentää ei-toivottuja käyttäytymismalleja.
 3. Puheterapia: Auttaa parantamaan kommunikointitaitoja.
 4. Toimintaterapia: Keskittyy arkipäivän taitojen, kuten pukeutumisen ja syömisen, parantamiseen.
 5. Lääkehoito: Jotkut lääkkeet voivat auttaa hallitsemaan oireita, kuten keskittymisvaikeuksia tai ahdistusta.

Autismi on monimuotoinen neurologinen kehityshäiriö

Autismi on monimuotoinen neurologinen kehityshäiriö, joka vaikuttaa jokaiseen yksilöön eri tavoin. Vaikka sen tarkkoja syitä ei vielä täysin ymmärretä, oikeanlaisella tuella ja interventioilla autistiset henkilöt voivat saavuttaa monia tavoitteita ja elää merkityksellistä elämää. Ymmärrys ja tietoisuus autismin kirjosta ovat avainasemassa yksilöiden tukemisessa ja heidän potentiaalinsa saavuttamisessa.

Yhteiskunnallinen näkökulma ja tuki

Autismin ymmärrys on kasvanut viime vuosikymmeninä, mutta haasteita on edelleen erityisesti yhteiskunnallisen tuen ja tunnustuksen suhteen.

 1. Koulutus: Monet autistiset lapset tarvitsevat erityistä tukea koulussa. Tämä voi tarkoittaa erityisopetusta, yksilöllistettyjä opetussuunnitelmia tai avustajia luokassa. Oikeanlaisen tuen avulla monet autistiset opiskelijat voivat menestyä akateemisesti.
 2. Työllisyys: Aikuiset autistit kohtaavat usein haasteita työmarkkinoilla. Heidän erityiset taitonsa ja kykynsä voivat kuitenkin olla erittäin arvokkaita tietyissä ammateissa ja tehtävissä. Työnantajien on tärkeää ymmärtää ja arvostaa autististen työntekijöiden vahvuuksia ja tarjota tarvittavat tukimekanismit.
 3. Sosiaaliset suhteet: Sosiaalinen vuorovaikutus voi olla haastavaa autistisille ihmisille, mutta se ei tarkoita, etteivät he haluaisi tai tarvitsisi ystäviä ja suhteita. Yhteisön tietoisuuden lisääminen ja sosiaalisten taitojen harjoittelu voivat auttaa autistisia yksilöitä luomaan ja ylläpitämään merkityksellisiä suhteita.
 4. Yhteiskunnallinen hyväksyntä: Autismin ymmärryksen ja hyväksynnän lisääminen yhteiskunnassa on keskeistä. Tämä tarkoittaa myös autismin kirjon monimuotoisuuden tunnustamista. Jokainen autistinen yksilö on yksilöllinen, eikä heitä tulisi niputtaa yhden koon mukaiseen muottiin.

Tulevaisuuden näkymät

Tutkimus autismin alalla jatkuu ja on tuottanut jo monia läpimurtoja ymmärryksessämme tästä monimutkaisesta neurologisesta kehityshäiriöstä. Tieteelliset edistysaskeleet, sekä parempi yhteiskunnallinen ymmärrys ja tuki, takaavat, että autistiset yksilöt voivat saavuttaa enemmän ja elää täysipainoisempaa elämää.

Yhteenveto

Autismi on monimuotoinen häiriö, joka vaikuttaa yksilöihin monin eri tavoin. Vaikka haasteita on edelleen, oikealla tuella ja yhteiskunnan ymmärryksellä voimme rakentaa inklusiivisemman maailman, jossa jokaisella autistisella yksilöllä on mahdollisuus loistaa ja menestyä.

sairaudet

Linkkejä:
Terveyskirjasto.fi
Wikipedia: Luettelo sairauksista
Neuroliitto.fi
Terveyskylä.fi: Tavallisimmat lasten sairaudet
HS: Sairaudet