Asperger – oireet ja hoito – Aspergerin oireyhtymä

Aspergerin oireyhtymän aiheuttamat oireet voivat vaihdella aivan lievistä oireista rajuihin oireisiin. Tyypillinen oireyhtymästä kärsivä henkilö saattaa esimerkiksi puhua yksityiskohtaisesti ja monotonisesti tietystä aiheesta vaikkei häntä kuunneltaisikaan. Potilas voi varoa katsomasta toista henkilöä silmiin ja osaa esittää viestejään huonosti ei-sanallisesti, kuten ilmein ja elein.

Asperger-potilas ei usein ymmärrä huumoria ja hänen voi olla vaikea ilmaista ilon tuntemuksia muiden kanssa. Potilaan voi olla vaikea tunnistaa muiden ihmisten tunteita ja ilmaista näille omia tunteitaan. Tämä aiheuttaa ongelmia tavallisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Vaikeudet sosiaalisissa suhteissa näkyy epäonnistumisina ystävyys- ja seurustelusuhteissa.

Asperger-potilas on usein hyvin kiinnostunut jostain tietystä, ehkä erikoisestakin asiasta ja tietää tästä kaiken.

Aspergerin oireyhtymästä kärsivä on monesti kömpelö liikunnallisesti ja hänen puheensa voi kuulostaa painotuksiltaan, rytmiltään ja soinniltaan kummalliselta.

Aspergerin oireyhtymästä kärsii noin yksi prosentti lapsista. Tämän kehityksellisen häiriön syntymisen syyt ovat pääosin tuntemattomia.

Kun lapsen vanhemmat alkavat epäillä lapsellaan Aspergerin oireyhtymää, täytyy ottaa mielellään hyvin pian yhteyttä paikalliseen lastenpsykiatriin. Varhaisen hoidon aloittaminen edesauttaa pidemmän aikavälin hoitoa sekä kuntoutusta.

Aikuinen henkilö, jolla on todettu Aspergerin oireyhtymä, voi kehittyä paljon käyttäytymisterapeuttisten harjoitusta avulla. Näiden harjoitusten avulla hän oppii kommunikoimaan paremmin ja hallitsemaan ennen vaikeuksia tuottaneita sosiaalisia tilanteita.

Aspergerin oireyhtymää ei voi parantaa minkäänlaisella lääkehoidolla, mutta oireyhtymästä kärsivän lapsen elämää ja sopeutumista esimerkiksi erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin voidaan auttaa harjoittelemalla ja rutiineilla.

Arkielämän säännöllinen rytmi ja selkeät tutut asiat ovat tärkeä asia Asperger-lapsen tai -nuoren elämässä. Jos muutoksia syntyy tavalliseen päivärytmiin, nämä tulisi ennakoida ja tehdä pienin askelin. Suuret yllättävät muutokset ja esimerkiksi ylimääräinen melu voi tuntua Asperger-lapsesta todella ahdistavalta.

Koska Asperger-lapsi on usein hyvin kiinnostunut jostain harrastuksesta tai asiasta, tätä mielenkiintoa ei tule häneltä kieltää, vaan kannustaa häntä tässä asiassa. Kiinnostus tiettyyn asiaan ja kannustaminen häntä siinä kehittää Asperger-lapsen itsetuntoa.

Enemmän aiheesta: Wikipedia: Aspergerin oireyhtymä

sairaudet

Linkkejä:
Terveyskirjasto.fi
Wikipedia: Luettelo sairauksista
Neuroliitto.fi
Terveyskylä.fi: Tavallisimmat lasten sairaudet
HS: Sairaudet