Apraksia – neuropsykologinen häiriö – hoito

Apraksia eli neuropsykologinen häiriö voi syntyä monella eri tavalla. Näitä syntytapoja ja häiriön aiheuttajia ovat muun muassa aivohalvaus, vanhuuden dementia ja sen syynä voi olla myös synnynnäinen kehitysvamma. Jos kyseessä perinnöllisesti siirtynyt vamma, kyseessä on tällöin peittyvästi periytyvä vamma.

Neuropsykologinen häiriö ilmenee henkilön kykenemättömyytenä suorittaa liikkeitä, jolloin aivoperäinen tahdonalaisten liikkeiden koordinaatio ei toimi normaalisti. Potilaan motoriikka voi olla täysin kunnossa, mutta hän ei pysty hallitsemaan liikkeitään.

Apraksiaa voidaan hoitaa neuropsykologisen kuntoutuksen avulla. Ennen kuntoutuksen aloittamista on tärkeää selvittää vamman vaikeus ja laatu, jotta toimintaterapiaan pohjautuva kuntoutus onnistuisi.

sairaudet

Linkkejä:
Terveyskirjasto.fi
Wikipedia: Luettelo sairauksista
Neuroliitto.fi
Terveyskylä.fi: Tavallisimmat lasten sairaudet
HS: Sairaudet