Alzheimerin tauti – syyt, oireet, hoito, lääkitys ja eteneminen

Alzheimerin tauti on aivojen rappeuttava sairaus ja yleisin muistisairauksista. Se vaikuttaa henkilön muistiin, ajatteluun, käyttäytymiseen ja kykyyn suorittaa jokapäiväisiä tehtäviä.

Syyt

Vaikka Alzheimerin taudin tarkkaa syytä ei vielä täysin ymmärretä, sen uskotaan johtuvan yhdistelmästä geneettisiä, ympäristöllisiä ja elämäntapatekijöitä. Seuraavat tekijät voivat lisätä riskiä:

 1. Ikä: Alzheimerin taudin riski kasvaa yli 65-vuotiailla.
 2. Geneettinen alttius: Tietyt geenit on yhdistetty suurentuneeseen Alzheimerin taudin riskiin.
 3. Päävammat: Pään vammat voivat lisätä Alzheimerin taudin riskiä.
 4. Muut sairaudet: Kuten sydän- ja verisuonitaudit, diabetes ja korkea verenpaine voivat lisätä riskiä.

Oireet

Alzheimerin taudin oireet kehittyvät yleensä hitaasti ja pahenevat ajan myötä. Yleisiä oireita ovat:

 1. Muistihäiriöt: Erityisesti uusien tietojen muistamisessa.
 2. Vaikeudet suorittaa tuttuja tehtäviä: Kuten ruoanlaitto tai pukeutuminen.
 3. Kielen ja puheen ongelmat: Kuten vaikeudet löytää oikeita sanoja tai seurata keskustelua.
 4. Suuntavaisto- ja aikakäsityksen menetys: Kuten eksyminen tutussa paikassa.
 5. Persoonallisuuden muutokset ja mielialan vaihtelut: Kuten masennus, ahdistus tai ärtyneisyys.
 6. Vähentynyt arvostelukyky: Esimerkiksi huolimattomuus rahankäytössä.

Hoito

Vaikka Alzheimerin tautiin ei ole parantavaa hoitoa, on olemassa useita lähestymistapoja, jotka voivat auttaa hallitsemaan oireita:

 1. Kognitiivinen terapia: Kuten muistiharjoitukset, jotka voivat auttaa hidastamaan kognitiivisten taitojen heikkenemistä.
 2. Fysioterapia: Joka voi auttaa hallitsemaan liikkumisen ongelmia.
 3. Toimintaterapia: Joka voi auttaa potilasta selviytymään jokapäiväisistä tehtävistä.

Lääkitys

Erilaisia lääkkeitä voidaan määrätä Alzheimerin taudin oireiden hallintaan:

 1. Kolinesteraasin estäjät: Kuten donepetsiili, rivastigmiini ja galantamiini. Nämä voivat auttaa parantamaan hermoviestintää ja lievittämään joitakin kognitiivisia oireita.
 2. Memantiini (Namenda): Voi auttaa säätämään glutamaattia, kemikaalia, joka on liian aktiivinen Alzheimerin tautia sairastavilla.

Eteneminen

Alzheimerin taudin eteneminen on yksilöllistä, mutta se jaetaan yleensä kolmeen vaiheeseen:

 1. Varhainen vaihe: Lieviä muistiongelmia, vaikeuksia suorittaa monimutkaisia tehtäviä tai unohtelua.
 2. Keskitaso: Merkittävät muisti- ja kielen ongelmat, vaikeudet tunnistaa tuttuja ihmisiä ja käyttäytymismuutokset.
 3. Myöhäinen vaihe: Vaikea muistinmenetys, fyysiset ongelmat, kuten kyvyttömyys kävellä tai istua, ja yleinen riippuvuus muista.

Yhteenveto

Alzheimerin tauti on vakava ja etenevä sairaus, joka vaikuttaa aivojen toimintaan ja heikentää muistia ja muita kognitiivisia toimintoja. Vaikka parantavaa hoitoa ei ole, on olemassa hoitoja ja strategioita, jotka voivat auttaa hallitsemaan oireita ja parantamaan potilaan elämänlaatua. Ymmärrys sairaudesta ja oikea-aikainen interventio ovat avainasemassa potilaan ja hänen perheensä tukemisessa Alzheimerin taudin haasteiden edessä.

sairaudet

Linkkejä:
Terveyskirjasto.fi
Wikipedia: Luettelo sairauksista
Neuroliitto.fi
Terveyskylä.fi: Tavallisimmat lasten sairaudet
HS: Sairaudet