Alkoholismi – syyt, oireet ja hoito – lääkkeet

Alkoholismi, myös tunnettu alkoholiriippuvuutena, on sairaus, joka ilmenee, kun henkilöllä on pakottava tarve juoda alkoholia, hallinnan menetys juomisen suhteen tai vieroitusoireita alkoholin käytön lopettamisen jälkeen. Se voi aiheuttaa vakavia fyysisiä, psykologisia ja sosiaalisia ongelmia sekä yksilölle että hänen perheelleen.

Syyt

Alkoholiriippuvuuden syyt voivat olla monimutkaisia ja johtua yhdistelmästä biologisia, geneettisiä, psykologisia ja ympäristötekijöitä:

 1. Geneettiset tekijät: Joillakin ihmisillä on geneettinen taipumus alkoholiriippuvuuteen.
 2. Mielenterveys: Henkilöt, jotka kärsivät mielenterveyshäiriöistä, kuten masennuksesta, ahdistuksesta tai PTSD:stä, ovat suuremmassa vaarassa kehittää alkoholiriippuvuutta.
 3. Paine ja stressi: Joillekin alkoholi voi tuntua keinolta käsitellä stressiä tai paineita.
 4. Sosiaalinen ympäristö: Kasvaminen perheessä, jossa alkoholin käyttö on yleistä, voi lisätä alkoholiriippuvuuden riskiä.

Oireet

Alkoholismi voi ilmetä monilla eri tavoilla, mutta yleisiä oireita ovat:

 1. Pakottava tarve juoda: Henkilö saattaa tuntea vahvaa halua juoda alkoholia säännöllisesti.
 2. Hallinnan menetys: Kyvyttömyys rajoittaa alkoholin käyttöä tai lopettaa sen juominen.
 3. Toleranssin kasvu: Tarve juoda yhä enemmän alkoholia saadakseen saman vaikutuksen.
 4. Vieroitusoireet: Oireita, kuten vapinaa, päänsärkyä, pahoinvointia ja ahdistusta, voi esiintyä, kun alkoholia ei nautita.
 5. Sosiaalisen toiminnan vähentyminen: Henkilö saattaa vältellä sosiaalisia tilanteita, joissa alkoholia ei ole saatavilla.

Hoito

Alkoholismia voidaan hoitaa monilla tavoilla:

 1. Vieroitushoito: Ensimmäinen askel useimmissa hoito-ohjelmissa on vieroitus, joka tarkoittaa alkoholin käytön lopettamista turvallisesti lääkärin valvonnassa.
 2. Terapia: Yksilö-, ryhmä- ja perheterapia voivat auttaa alkoholistia ymmärtämään syitä juomiseensa ja kehittämään strategioita selviytymiseen ilman alkoholia.
 3. Tukiryhmät: Tukiryhmät, kuten AA (Anonyymit Alkoholistit), voivat tarjota tukea ja ymmärrystä alkoholisteille ja heidän perheilleen.

Lääkkeet

Useita lääkkeitä voidaan käyttää alkoholiriippuvuuden hoitoon:

 1. Disulfiraami (Antabus): Lääke, joka aiheuttaa epämiellyttäviä sivuvaikutuksia, kuten pahoinvointia ja oksentelua, kun alkoholia nautitaan.
 2. Naltreksoni: Estää alkoholin nautinnosta aiheutuvaa mielihyvän tunnetta.
 3. Acamprosaatti (Campral): Auttaa vähentämään alkoholinhimoa ja vieroitusoireita.

Yhteenveto

Alkoholismi on vakava sairaus, joka vaatii pitkäaikaista sitoutumista ja hoitoa. Asianmukainen tuki, terapia ja lääkitys voivat auttaa alkoholisteja palaamaan terveeseen elämään ja välttämään alkoholin aiheuttamia riskejä. Jos epäilet, että sinulla tai rakkaallasi on alkoholiongelma, hae apua mahdollisimman pian.

Alkoholismi Suomessa

Alkoholismi on ollut pitkäaikainen ja monitahoinen haaste Suomessa, kuten monissa muissakin maissa. Suomen kulttuurissa ja historiassa alkoholilla on erityinen asema, ja se on vaikuttanut yhteiskunnan suhtautumiseen alkoholiin ja alkoholiriippuvuuteen.

Historia ja kulttuuri

Suomen historiassa alkoholi on näytellyt monenlaista roolia. Lait ja säädökset ovat vaihdelleet kieltolain ajoista (1919–1932) aina alkoholimonopolin ja valtion sääntelyn kautta nykyiseen vapaampaan alkoholipolitiikkaan. Kieltolain aikana alkoholinkulutus ei kadonnut, vaan se siirtyi laittomiin kanaviin, ja tämä aika muokkasi osittain suomalaista juomakulttuuria ja suhtautumista alkoholiin.

Nykytilanne

Vaikka alkoholinkulutus on laskenut viime vuosina, alkoholi on edelleen merkittävä terveysongelma Suomessa. Erityisesti raskas episodijuominen, jossa suuria määriä alkoholia nautitaan lyhyessä ajassa, on yleistä.

Alkoholi on yksi merkittävimmistä kuolinsyistä Suomessa, ja siihen liittyvät sairaudet, kuten maksakirroosi ja alkoholiperäiset sydänsairaudet, ovat yleisiä. Myös alkoholin aiheuttamat tapaturmat ja väkivaltatapaukset ovat huolenaihe.

Hoitopalvelut

Suomessa on monenlaisia hoitopalveluita alkoholiriippuvuuteen. Julkisen terveydenhuollon lisäksi on lukuisia järjestöjä ja yhdistyksiä, jotka tarjoavat apua alkoholiongelmiin. Esimerkiksi AA (Anonyymit Alkoholistit) on aktiivinen ja auttaa monia ihmisiä selviytymään riippuvuudestaan.

Viime vuosina on myös korostettu ennaltaehkäisevän työn merkitystä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi alkoholikasvatusta kouluissa ja nuorille suunnattuja kampanjoita.

Lopuksi

Vaikka Suomessa on tehty paljon työtä alkoholiriippuvuuden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi, se on edelleen merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Yhteisöjen, perheiden ja yksilöiden yhteistyö on avainasemassa, jotta alkoholismiin liittyviä ongelmia voidaan vähentää tulevaisuudessa.

sairaudet

Linkkejä:
Terveyskirjasto.fi
Wikipedia: Luettelo sairauksista
Neuroliitto.fi
Terveyskylä.fi: Tavallisimmat lasten sairaudet
HS: Sairaudet