Aivokuolema – toteaminen ja kriteerit

Aivokuoleman määritelmä

Aivokuolema tarkoittaa aivojen toiminnan peruuttamatonta lakkaamista. Se on tila, jossa aivojen kaikki osat, mukaan lukien aivorunko, ovat lakanneet toimimasta eikä toimintaa voida palauttaa. Aivokuolema on yksi laillisista kuoleman määritelmistä monissa maissa. Se ei tarkoita vain aivovauriota tai koomaa, vaan sitä, että aivot ovat lakanneet toimimasta kokonaan ja peruuttamattomasti.

Toteaminen

Aivokuoleman toteaminen on monimutkainen prosessi, joka perustuu sekä kliinisiin että para-kliinisiin kriteereihin:

  • Kliiniset kriteerit: Lääkäri suorittaa useita neurologisia testejä varmistaakseen, että aivot, mukaan lukien aivorunko, eivät reagoi mihinkään ärsykkeeseen. Testit saattavat sisältää refleksien testaamista, kuten pupillien reaktio valoon, hengityksen lopettamisen hetkeksi (apneatesti) tarkistaakseen, reagoivatko aivot hiilidioksidin kertymiseen, ja muita vastaavia testejä.
  • Para-kliiniset kriteerit: Jos kliiniset testit viittaavat aivokuolemaan, mutta jotkut testit eivät ole mahdollisia tai niiden tulokset ovat epäselviä, voidaan käyttää lisätutkimuksia. Nämä voivat sisältää elektroenkefalografian (EEG), joka mittaa aivojen sähköistä aktiivisuutta, ja aivojen kuvantamistutkimuksia, kuten angiografiaa, joka voi osoittaa, että veri ei enää virtaa aivoihin.

Aivokuoleman kriteerit

Jotta voidaan todeta aivokuolema, seuraavien kriteerien on täytyttävä:

  1. Syvän kooman tila: Potilaalla ei ole tietoisuutta eikä hän reagoi ulkoisiin ärsykkeisiin.
  2. Ei refleksejä: Aivorungon refleksien, kuten pupillirefleksin, korvarefleksin ja nielurefleksin, on oltava poissa.
  3. Ei spontaania hengitystä: Potilaan on oltava kykenemätön hengittämään itsenäisesti, mikä osoitetaan apneatestillä.
  4. Ei lääkkeitä tai myrkkyjä: Potilaan veressä ei saa olla lääkkeitä tai myrkkyjä, jotka voivat aiheuttaa tajunnan menetystä tai hengityksen loppumista.
  5. Stabiili ruumiinlämpö ja verenpaine: Aivokuolemaa ei voi diagnosoida, jos potilaalla on liian alhainen ruumiinlämpö tai verenpaine.
  6. Para-kliiniset tutkimukset: Jos saatavilla ja tarpeen, para-kliinisten tutkimusten on vahvistettava aivojen toiminnan puute.

Yhteenveto

Aivokuoleman toteamisessa on kyse enemmän kuin vain tajunnan tason määrittämisestä. Se on monimutkainen diagnoosi, joka vaatii useita testejä ja tarkkoja kriteerejä varmistaakseen, että aivot ovat todella lakanneet toimimasta kokonaan ja peruuttamattomasti. Tämä diagnoosi on äärimmäisen vakava, ja sen tekeminen vaatii erikoiskoulutuksen saaneita lääkäreitä ja tiukkoja protokollia.

sairaudet

Linkkejä:
Terveyskirjasto.fi
Wikipedia: Luettelo sairauksista
Neuroliitto.fi
Terveyskylä.fi: Tavallisimmat lasten sairaudet
HS: Sairaudet