Aivokasvain – hyvänlaatuinen ja pahanlaatuinen – syyt, oireet ja hoito

Aivokasvain on epänormaalin solukasvun muodostuma aivoissa. Se voi olla joko hyvänlaatuinen (benigni) tai pahanlaatuinen (maligni). Vaikka hyvänlaatuiset kasvaimet eivät ole syöpä, ne voivat silti aiheuttaa vakavia ongelmia aivojen toiminnalle riippuen sijainnistaan ja koostaan.

Syyt

Aivokasvainten tarkkaa syytä ei yleensä tunneta, mutta useita tekijöitä on yhdistetty niiden kehittymiseen:

 1. Geneettiset tekijät: Jotkut geneettiset olosuhteet ja perhehistoria voivat lisätä riskiä sairastua aivokasvaimeen.
 2. Säteily: Altistuminen ionisoivalle säteilylle, kuten röntgensäteille, on tunnettu riskitekijä.
 3. Ikä: Vaikka aivokasvaimet voivat kehittyä missä iässä tahansa, ne ovat yleisempiä vanhemmilla ihmisillä.

Oireet

Aivokasvaimen oireet voivat vaihdella kasvaimen tyypistä, koosta ja sijainnista riippuen. Yleisiä oireita ovat:

 1. Päänsärky: Uudet tai muuttuvat päänsäryt voivat liittyä aivokasvaimeen.
 2. Näköhäiriöt: Kaksoiskuvat, näkökentän puutokset tai muut näön ongelmat.
 3. Puheen vaikeudet: Puheen epäselvyys tai vaikeudet löytää oikeita sanoja.
 4. Kohtaukset: Uudet epileptiset kohtaukset aikuisiällä voivat liittyä aivokasvaimeen.
 5. Käyttäytymisen ja persoonallisuuden muutokset.
 6. Heikkous tai tunnottomuus: Erityisesti yhdellä kehon puoliskolla.

Hoito

Aivokasvaimen hoito riippuu kasvaimen tyypistä, koosta, sijainnista sekä potilaan yleisestä terveydestä:

 1. Leikkaus: Kasvaimen poistaminen kirurgisesti on yleisin hoitomuoto. Jos kasvain sijaitsee hankalassa paikassa, kaikkea kasvainta ei välttämättä voida poistaa.
 2. Sädehoito: Sädehoitoa voidaan käyttää kasvaimen kutistamiseen tai jäljellä olevien syöpäsolujen tuhoamiseen leikkauksen jälkeen.
 3. Kemoterapia: Lääkitys, joka tappaa syöpäsoluja tai estää niitä jakautumasta.
 4. Kuntoutus: Fysioterapia, puheterapia ja/tai toimintaterapia voivat auttaa potilaita palauttamaan menetettyjä taitoja tai oppimaan uusia tapoja selviytyä.

Hyvänlaatuinen vs. pahanlaatuinen

 1. Hyvänlaatuinen aivokasvain: Se ei yleensä uusiudu leikkauksen jälkeen ja sillä on selkeät rajat. Se ei tunkeudu ympäröiviin aivokudoksiin.
 2. Pahanlaatuinen aivokasvain: Se voi tunkeutua ympäröiviin kudoksiin ja levitä muihin kehon osiin.

Aivokasvaimen seuraukset ja elämänlaatu

Aivokasvaimen vaikutukset eivät rajoitu pelkästään fyysisiin oireisiin. Kasvaimella voi olla laaja-alaisia vaikutuksia potilaan elämänlaatuun ja päivittäisiin toimintoihin.

Kognitiiviset vaikutukset

Monet aivokasvaimesta kärsivät kokevat kognitiivisia muutoksia:

 1. Muistin heikkeneminen: Vaikeudet muistaa tapahtumia, nimiä tai tietoa.
 2. Keskittymisen vaikeudet: Työskentely ja keskittyminen tehtäviin voi tulla haastavaksi.
 3. Hidastunut ajattelu: Päätösten tekeminen ja ajatusten muodostaminen voivat kestää kauemmin kuin ennen.

Emotionaaliset vaikutukset

Aivokasvaimen diagnoosi ja hoito voivat johtaa monenlaisiin emotionaalisiin reaktioihin:

 1. Ahdistus ja pelko: Pelko tulevaisuudesta, mahdollisista komplikaatioista ja uusiutumisesta.
 2. Depressio: Mielenkiinnon menetys, surullisuus ja toivottomuuden tunne ovat yleisiä.
 3. Irritaatio ja viha: Frustraatio diagnoosista, hoidon sivuvaikutuksista ja rajoituksista.

Sosiaaliset ja ammatilliset vaikutukset

Kasvaimen oireet ja hoito voivat vaikuttaa potilaan sosiaaliseen elämään ja ammattiuraan:

 1. Sosiaalinen eristäytyminen: Fyysiset ja kognitiiviset rajoitukset voivat tehdä sosiaalisista tilanteista haastavia.
 2. Työelämän haasteet: Jotkut saattavat kokea vaikeuksia palata töihin, kun taas toiset saattavat joutua muuttamaan työnkuvaa tai jopa lopettamaan työnteon kokonaan.

Tuki ja resurssit

Onneksi on monia resursseja ja tukiryhmiä, jotka on suunniteltu auttamaan aivokasvaimen sairastaneita ja heidän perheitään:

 1. Neuvonta: Ammattilaiset voivat auttaa käsittelemään emotionaalisia haasteita.
 2. Fysioterapia ja kuntoutus: Auttavat potilaita palauttamaan fyysisiä toimintoja ja parantamaan elämänlaatua.
 3. Tukiryhmät: Vertaistuki voi olla korvaamatonta potilaille, jotka kohtaavat samanlaisia haasteita.

Lopuksi

Aivokasvaimen vaikutus voi ulottua paljon pidemmälle kuin fyysiset oireet. On tärkeää, että potilaat hakevat tukea ja apua, kun he kohtaavat elämänlaatuun liittyviä haasteita. Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten ja tukiverkostojen kanssa voi auttaa potilaita ja heidän perheitään navigoimaan tämän haastavan ajan läpi ja löytämään uuden normaalin.

sairaudet

Linkkejä:
Terveyskirjasto.fi
Wikipedia: Luettelo sairauksista
Neuroliitto.fi
Terveyskylä.fi: Tavallisimmat lasten sairaudet
HS: Sairaudet