Aivoinfarktin oireet – Aivosolujen tuhoutuminen – Halvausoireet

Aivovaltimoiden tukkeutumisen seurauksena kaikki aivosolut eivät saa enää happea, jonka seurauksena tapahtuu aivoinfarkti. Tämä tukkeutuminen johtuu yleensä hyytymästä valtimossa. Aivoinfarkti on vaarallinen sairaus, jonka seurauksena potilas voi invalidisoitua pysyvästi. Aivoinfarktista kärsivän henkilön kuntoutus on usein useita vuosia kestävää, eikä normaali toiminnantaso usein koskaan palaudu. Aivoinfarkteja on eriasteisia, niiden vaikeuteen vaikuttavat se, kuinka vaikea verenkiertohäiriö on, sen kesto ja sijainti aivoissa. Tavallisia aivoinfarktin oireita ovat toispuolinen halvautuminen esimerkiksi kasvojen alueella ja puhumisen vaikeutuminen.

Aivoinfarkti alkaa hyvin usein täysin äkillisesti. Aivoinfarkti syntyy monesti nukkuessa. Tyypillisiä yleisiä aivoinfarktin oireita ovat puhekyvyn heikentyminen sekä äkillinen toispuolihalvaus. Näistä voi kumpikin tai vain toinen ilmetä potilaalla. Halvausoireet koskevat melkein aina pelkästään toista puoiskoa kehosta. Muita aivoinfarktin oireita voivat olla näkökentän supistuminen, äkillinen huimaus tai esineiden kahtena näkeminen. Aivoinfarktin oireita eivät yleensä kuitenkaan ole ilman halvausoireita tulevan äkillisen päänsäryn syntyminen tai tajunnan äkillinen menettäminen. Aivoinfarktin oireet lievittyvät melko pian niiden syntymisen ja pahimman vaiheen jälkeen.

Aivoinfarktia pystytään hoitamaan liuotushoidolla. Tämä hoito täytyy kuitenkin aloittaa pian aivoinfarktin oireiden ilmaantumisen jälkeen ja diagnoosi vaatii aivojen kuvausta radiologian keinoin. Heti halvausoireiden esiintymisen jälkeen täytyy välittömästi soittaa hätänumeroon ja tilata ambulanssi, joka kuljettaa potilaan sopivaan sairaalaan liuotushoitoa varten.

Myöhemmin potilasta pyritään kuntouttamaan ja ylläpitämään hänen toimintakykyään toiminta- ja fysioterapian avulla. Aivoinfarkti voi melko helposti myös uusiutua, ja tämä pyritään estämään lääkityksellä joka hidastaa veren hyytymistä.

sairaudet

Linkkejä:
Terveyskirjasto.fi
Wikipedia: Luettelo sairauksista
Neuroliitto.fi
Terveyskylä.fi: Tavallisimmat lasten sairaudet
HS: Sairaudet