ADHD aikuisella – syyt, oireet, hoito ja lääkkeet

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), eli tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö, on usein lapsuudessa diagnosoitu häiriö, mutta se voi jatkua tai ilmetä myös aikuisiässä. Aikuisten ADHD:n tunnistaminen ja hoitaminen on tärkeää, sillä se voi vaikuttaa moniin elämän osa-alueisiin, mukaan lukien työ, ihmissuhteet ja itsetunto.

Syyt

ADHD:n tarkkaa syytä ei tiedetä, mutta on viitteitä siitä, että seuraavat tekijät saattavat olla osallisena:

 1. Geneettiset tekijät: ADHD voi olla perinnöllistä. Jos perheenjäsenellä on ADHD, on suurempi riski sairastua siihen itsekin.
 2. Ympäristötekijät: Esimerkiksi raskauden aikainen tupakointi, alkoholin käyttö tai huumeet voivat lisätä lapsen riskiä sairastua ADHD:hen.
 3. Aivovammat: Joissakin tapauksissa aivovammat voivat olla ADHD:n syy tai laukaiseva tekijä.

Oireet

Aikuisen ADHD:n oireet voivat poiketa lapsen ADHD:n oireista. Yleisiä oireita ovat:

 1. Vaikeudet keskittyä: Nopea kyllästyminen, tehtävien kesken jättäminen ja helposti häiriintyminen ovat tyypillisiä.
 2. Impulsiivisuus: Vaikeus odottaa vuoroa, keskeyttäminen ja nopeat päätökset ilman harkintaa voivat olla ongelmallisia.
 3. Unohdus: Tavallista on unohtaa päivittäiset tehtävät, kuten laskujen maksaminen tai sovitut tapaamiset.
 4. Ylivilkkaus: Tämä voi ilmetä levottomuutena eikä välttämättä fyysisenä ylivilkkautena, kuten lapsilla.
 5. Vaikeudet organisoitumisessa: Tehtävien suunnittelu ja ajanhallinta voivat olla haastavia.

Hoito

Aikuisen ADHD:n hoitoon voi kuulua sekä lääkkeellisiä että ei-lääkkeellisiä hoitomuotoja.

 1. Kognitiivinen käyttäytymisterapia: Tämä voi auttaa aikuista tunnistamaan ja muuttamaan negatiivisia ajattelu- ja käyttäytymismalleja, jotka liittyvät ADHD:hen.
 2. Psykoedukaatio: Tieto ADHD:sta ja sen vaikutuksista voi auttaa ymmärtämään ja käsittelemään oireita paremmin.
 3. Ajanhallintataidot: Opitut strategiat ja työkalut, kuten kalenterit ja muistilistat, voivat auttaa arjen hallinnassa.

Lääkkeet

 1. Stimulantit: Kuten metyylifenidaatti, ovat yleisimmin määrättyjä lääkkeitä aikuisille ADHD-potilaille. Ne voivat auttaa parantamaan keskittymiskykyä ja vähentämään impulsiivista käyttäytymistä.
 2. Ei-stimulantit: Kuten atomoksetiini ja guanfasiini, voivat olla vaihtoehto, jos stimulantit eivät ole tehokkaita tai niiden sivuvaikutukset ovat ongelmallisia.

Vaikutus elämänlaatuun ja ihmissuhteisiin

ADHD:n oireet voivat vaikuttaa merkittävästi aikuisen elämänlaatuun ja ihmissuhteisiin.

 1. Työ ja opiskelu: ADHD-potilaat saattavat kohdata haasteita työssä tai opiskelussa, kuten vaikeuksia keskittyä tehtäviin, viivyttelyä tai unohduksia. He saattavat myös tuntea itsensä alisuoriutujiksi verrattuna todelliseen potentiaaliinsa.
 2. Ihmissuhteet: Impulsiivisuus, kärsimättömyys ja vaikeudet kuunnella muita voivat aiheuttaa jännitteitä ihmissuhteissa, olipa kyse sitten romanttisista suhteista, ystävyydestä tai perhesuhteista.
 3. Itsetunto: Monet aikuiset ADHD-potilaat kokevat syyllisyyttä ja häpeää oireidensa vuoksi ja saattavat pitää itseään laiskoina tai vähemmän älykkäinä, vaikka todellisuudessa kyse on neurologisesta häiriöstä.

Tuen merkitys

Koska ADHD voi vaikuttaa niin moniin elämän osa-alueisiin, tuen saaminen on elintärkeää.

 1. Vertaistuki: ADHD-tukiryhmät voivat tarjota mahdollisuuden jakaa kokemuksia, saada vinkkejä ja tuntea yhteenkuuluvuutta muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.
 2. Perhe ja ystävät: Kun perhe ja ystävät ymmärtävät ADHD:n luonteen ja haasteet, he voivat olla arvokas tukiverkko ja auttaa arjen hallinnassa.
 3. Ammattilaiset: Terapeutit ja valmentajat, jotka ovat erikoistuneet ADHD:n hoitoon aikuisilla, voivat tarjota välineitä ja strategioita, jotka auttavat hallitsemaan oireita ja parantamaan elämänlaatua.

ADHD ja aivojen toiminta

ADHD ei ole vain käyttäytymiseen liittyvä oireyhtymä, vaan sen taustalla on aivojen toiminnallisia eroavaisuuksia. Moderni kuvantamisteknologia, kuten MRI, on osoittanut, että ADHD-potilailla voi olla pieniä rakenteellisia eroja tietyissä aivojen osissa, erityisesti niillä alueilla, jotka liittyvät huomion hallintaan, päätöksentekoon ja impulssikontrolliin.

Positiiviset piirteet

Vaikka ADHD voi aiheuttaa monia haasteita, siihen liittyy myös positiivisia piirteitä:

 1. Luovuus: Monet ADHD-potilaat ovat erittäin luovia ja kykeneviä ajattelemaan ”laatikon ulkopuolelta”.
 2. Energia: Ylivilkkaus voi tarkoittaa myös sitä, että henkilöllä on runsaasti energiaa, joka, kun ohjattu oikein, voi olla suuri voimavara.
 3. Kykenevä multitaskingiin: Vaikka keskittyminen yhteen tehtävään kerrallaan voi olla haastavaa, jotkut ADHD-potilaat voivat olla erinomaisia suorittamaan useita tehtäviä samanaikaisesti.

ADHD ja muut mielenterveysongelmat

On tärkeää huomata, että ADHD:n kanssa voi joskus esiintyä muita mielenterveyden häiriöitä, kuten masennusta, ahdistuneisuushäiriöitä tai unihäiriöitä. Näiden oireiden tunnistaminen ja hoitaminen on tärkeää, sillä ne voivat pahentaa ADHD:n oireita tai tehdä niiden hallinnasta entistä vaikeampaa.

Päätelmä

ADHD aikuisilla on monimutkainen ja moniulotteinen häiriö, joka vaatii yksilöllistä lähestymistapaa ja hoitoa. Vaikka se tuo mukanaan monia haasteita, oikealla tuella ja resursseilla sekä positiivisella asenteella potilaat voivat kukoistaa ja hyödyntää häiriöönsä liittyviä vahvuuksia. On tärkeää hakea tietoa, tukea ja hoitoa, ja muistaa, että ADHD on vain yksi osa yksilön elämää, ja sen kanssa voi oppia elämään onnellista ja tasapainoista elämää.

sairaudet

Linkkejä:
Terveyskirjasto.fi
Wikipedia: Luettelo sairauksista
Neuroliitto.fi
Terveyskylä.fi: Tavallisimmat lasten sairaudet
HS: Sairaudet